Montessori nodarbības

Veids, kādā tiek organizētas Montessori nodarbības, veicina bērna pašapkalpošanās prasmes, patstāvību, koncentrēšanās spējas, koordināciju, kā arī ticību savām spējām un vēlmi pētīt un izzināt.

Piesakies nodarbībām vai uzzini vairāk par pakalpojumiem

26425851 brinummaja@gmail.com
Montessori nodarbības

Kad ieteicams

Montessori nodarbības ir piemērotas gan bērna vispusīgai attīstībai, gan bērniem ar zemām koncentrēšanās spējām, bērniem ar mācīšanās traucējumiem, garīgās attīstības traucējumiem, valodas attīstības traucējumiem.

Īpaši attīstītā vidē izkārtoti Montessori materiāli un vingrinājumi, kas rada bērnā interesi, veicina brīva, harmoniska un atbildīga cilvēka attīstību, ietverot sevī pašapkalpošanās prasmes, patstāvību, koncentrēšanās spējas, koordināciju, kā arī ticību savām spējām un vēlmi pētīt un izzināt. Montessori vidē vingrinājumi aptver sekojošas jomas: praktiskās dzīves vingrinājumi, maņu attīstības vingrinājumi, valodas un matemātikas vingrinājumi un vingrinājumi, kas palīdz iepazīt un izzināt šo pasauli – māksla, kultūra, dabas zinības, vēsture. Speciālists ar cieņpilnu attieksmi atbalsta bērnu, dod padomus, skaidro materiāla pielietojumu un rūpējās par to, lai bērnam ir iespēja apgūt nepieciešamās prasmes.
Papildus individuālajām nodarbībām pieejamas arī grupu nodarbības, kurās kopā darbojas 3 - 4 bērni:
"Būšu pirmklasnieks" - nodarbības, kas palīdzēs sagatavoties skolai 6 - 7 gadus veciem bērniem. Vada Gunta Krūmiņa.
"Es pats" - vecums 3 – 5 gadi, mērķis veicināt patstāvību, izziņas motivāciju un ikdienā nepieciešamo prasmju attīstību. Vada Gita Jonase.
"Zelta pērļu matemātika" - vecums 6 – 8 gadi, mērķis nostiprināt izpratni par skaitļu šķirām un kvantitātes izjūtu. Un otra grupa vecums 8 – 10 gadi, mērķis nostiprināt izpratni par reizināšanas un dalīšanas darbībām. Vada Liena Graudule.

Konsultācijas ilgums: 45 min.

Speciālisti:

Liena Graudule
Gita Jonase
Gunta Krūmiņa

Pieteikšanās iepriekš zvanot